HaR Komplet s.r.o.
Lucni 395, CZ-36471 Bochov

Kabelová konfekce

Více jak 2 500 materiálových skladových položek umožnuje společnosti HaR Komplet s.r.o. rychle a efektivně reagovat na různorodé poptávky zákazníků. Tím se zkracuje doba mezi termíny objednání a dodání zakázek. Hotové výrobky dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. S našimi odběrateli udržujeme korektní vztahy, jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

 

Naše společnost nabízí svým zákazníkům malosériovou i velkosériovou výrobu kabelových svazků a kabelových propojek pro nejrůznější použití s vysokou technickou úrovní. Vyjímkou není ani výroba prototypů, až po zavedení sériové výroby.


K dosažení těchto cílů používáme nejmodernější technologie, systému řízení kvality a zkušeného personálu.

 

Námi produkovaná kabelová konfekce se v současné době dodává do následujících odvětví:

 

  • automobilový průmysl
  • strojírenský průmysl
  • drážní průmysl
  • informační technologie
  • automatizace
  • robotní technika
  • zdravotnictví